Polityka Prywatności2021-08-12T09:43:30+00:00

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY DANYCH

Kto jest administratorem Twoich danych?

Identyfikacja: Krzysztof Kosowski
Telefon: M. +34 651 19 82 01
Email: hello@krzysztofkosowski

Do jakich celów przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Na stronie KrzysztofKosowski.art, przetwarzamy informacje podane przez naszych użytkowników w celu rozpatrzenia ich zapytań i komentarzy, a także w celu utrzymywania z nimi kontaktu, aby informować ich o naszych wydarzeniach/usługach.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Przekazane dane osobowe będą przechowywane w każdym przypadku tak długo, jak długo istnieje stosunek handlowy i przez maksymalny okres ustalony w obowiązujących przepisach od zakończenia tej relacji handlowej.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie pola wyboru, którą mogą Państwo w każdej chwili odwołać.

Jakim odbiorcom będą przekazywane Twoje dane?

Państwa dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Przekazywanie danych do innych krajów nie jest przewidywane.

Jakie są Twoje prawa, gdy udostępniasz nam swoje dane?

Każda osoba ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy KrzysztofKosowski.art przetwarza dane osobowe jej dotyczące, czy też nie.

Osoby zainteresowane mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do żądania poprawienia nieprawidłowych danych lub, w stosownych przypadkach, do żądania ich usunięcia, jeżeli, między innymi, dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały
zgromadzone.

W pewnych okolicznościach osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie ich danych; w takim przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.

W pewnych okolicznościach i z powodów związanych z ich szczególną sytuacją, osoby, których dane dotyczą, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych. KrzysztofKosowski.art zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem uzasadnionych i ważnych powodów lub dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Ponadto w pewnych okolicznościach i jeżeli jest to technicznie wykonalne, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do tego, by na ich wniosek dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio innemu administratorowi.

Aby skorzystać z tych praw, prosimy o napisanie do nas e-maila: hello@KrzysztofKosowski.art, wraz z kopią dowodu osobistego.

Podobnie, można skontaktować się z Hiszpańską Agencją Ochrony Danych, zwłaszcza jeśli nie uzyskano satysfakcji z realizacji swoich praw.

 

Go to Top